The 13th Nephrology Conference

 

A New Look to Renal Lesions of Antiphospholipid Antibody Syndrome

سخنران: دکتر حمید نصری

زمان و مکان: ۲۴ مهر ماه، ساعت ۸:۳۰ - ۷:۳۰

مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

همایش چاقی

همایش ورزش و تندرستی به مناسبت روز جهانی چاقی توسط پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با همکاری مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مراکز بهداشت و اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی مورخ ۱۹ مهرماه در ورزشگاه مشتاق با هدف ارتقاء سطح آگاهی آحاد جامعه در خصوص شیوه زندگی سالم، پیشگیری از عوارض و مشکلات ناشی از اضافه وزن برگزار گردید.

سمینار

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی برگزار می نماید:

سمینار بازآموزی  " همودیالیز"

مورخ پنج شنبه ۱۹ مهرماه ۹۷ از ساعت ۱۴ - ۸ 

مکان: پشت دانشکده بهداشت - مرکز آموزش مداوم - تالار زیتون

جهت متخصصین نفرولوژی اطفال، بالغین ، پزشکان داخلی و عمومی 

The 12th Nephrology Conference

 

Lupus Nephritis

سخنران: دکتر عبدالامیر عطاپور

زمان و مکان: ۱۷ مهر ماه، ساعت ۸:۳۰ - ۷:۳۰

مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

The 11th Nephrology Conference

 

تغذیه حین دیالیز

دکتر محمد متین فر

زمان و مکان: سه شنبه ۳ مهر ماه، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس درس شماره ۴ ساعت ۸:۳۰ - ۷:۳۰

سمینار

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی برگزار می نماید:

سمینار بازآموزی  " کاربرد ریتوکسیماب در بیماریهای کلیه"

مورخ پنج شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ در هتل عباسی

جهت متخصصین نفرولوژی اطفال و بالغین

The 10th Nephrology Conference

Desensitization in Kidney Transplant Patients

سخنران: دکتر مژگان مرتضوی

زمان و مکان: سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۷:۳۰- ۸:۱۵ ، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

The 9th Nephrology Conference

فیلترهای جدید همودیالیز (تازه های کنگره EDTA-ERA)

سخنران: دکتر شهرام طاهری

زمان و مکان: سه شنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۷:۳۰- ۸:۱۵ ، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

The 8th Nephrology Conference

درمان پر فشاری خون "نقش کلسیم کانال بلوکرها و ARB در درمان پر فشاری خون" 

سخنران: دکتر نوشین هاشمی

زمان و مکان:  ۸ تیرماه ساعت ۸:۱۵-۷:۳۰، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

The 7th Nephrology Conference

Diagnostic Evaluation of Hyponatremia

سخنران: دکتر شیوا صیرفیان

زمان و مکان: ۹۷/۳/۱ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)، کلاس درس شماره ۴

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS