اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

Classification of IgA Nephropathy re-visited

سخنران: دکتر حمید نصری

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۳ بهمن ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس بازآموزی

نحوه برخورد با بیماران دارای مشکلات کلیوی

زمان: ۲۶ بهمن ماه ساعت ۱۳-۸

مکان: پشت دانشکده بهداشت - آموزش مداوم - تالار زیتون

دبیر برنامه: دکتر مژگان مرتضوی

هزینه ثبت نام رایگان و از طریق سایت آموزش مداوم

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

Histocompatibility testing and kidney transplantation

سخنران: دکتر بهرام باقرپور

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)- کلاس درس شماره ۴

زمان: ۲۸ آذر ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

Pre Transplant Immunologic Assay

سخنران: دکتر شهرزاد شهیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)-کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۲۱ آذر ماه ساعت ۷:۳۰-۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

NACA Associated Vasculitis

دکتر مریم موسوی

مکان: مرکز آموزشی الزهراء (س) - کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۴ آذر ماه ساعت ۷:۳۰-۸:۱۵
 

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

گایدلاین CKD-MBO سال ۲۰۱۷

سخنران: دکتر فیروزه معین زاده

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)- کلاس درس شماره ۴

زمان: ۳۰ آبان ماه ساعت ۷:۳۰-۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

Efficacy and safely of everolimus in kidney transplant patient

سخنران: دکتر سحر وحدت

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)- کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۷:۳۰-۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی نفرولوژی

سندرم هپاتورنال

سخنران: دکتر مهسا خدادوستان

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۶ آبان ماه ساعت ۷:۳۰-۸:۱۵

اطلاعیه

 کنفرانس هفتگی بخش فوق تخصصی نفرولوژی

mTOR Complex and Kidney

سخنران: دکتر محمد متین فر

مکان: کلاس درس شماره ۴ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)

زمان: سه شنبه ۹۶/۸/۹ ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵

اطلاعیه

 کنفرانس هفتگی بخش فوق تخصصی نفرولوژی

Intravesical Treatment in Recuuent Cystitis

سخنران: دکتر مهتاب ضرغام

مکان: کلاس درس شماره ۴ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)

زمان: سه شنبه ۹۶/۸/۲ ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۱۵

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS