سمینار

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی برگزار می نماید:

سمینار بازآموزی  " کاربرد ریتوکسیماب در بیماریهای کلیه"

مورخ پنج شنبه ۱۱ مرداد ۹۷ در هتل عباسی

جهت متخصصین نفرولوژی اطفال و بالغین

دهمین کنفرانس نفرولوژی

Desensitization in Kidney Transplant Patients

سخنران: دکتر مژگان مرتضوی

زمان و مکان: سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۷:۳۰- ۸:۱۵ ، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

نهمین کنفرانس نفرولوژی

فیلترهای جدید همودیالیز (تازه های کنگره EDTA-ERA)

سخنران: دکتر شهرام طاهری

زمان و مکان: سه شنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۷:۳۰- ۸:۱۵ ، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

هشتمین کنفرانس نفرولوژی

درمان پر فشاری خون "نقش کلسیم کانال بلوکرها و ARB در درمان پر فشاری خون" 

سخنران: دکتر نوشین هاشمی

زمان و مکان:  ۸ تیرماه ساعت ۸:۱۵-۷:۳۰، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

هفتمین کنفرانس نفرولوژی

Diagnostic Evaluation of Hyponatremia

سخنران: دکتر شیوا صیرفیان

زمان و مکان: ۹۷/۳/۱ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)، کلاس درس شماره ۴

ششمین کنفرانس نفرولوژی

درمان فشار خون در نارسایی مزمن کلیه

سخنران: دکتر شهرام طاهری

زمان و مکان: ۹۷/۲/۲۵ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)، کلاس درس شماره ۴

اخبار

 پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه مراسم تقدیر و تشکر از کلیه همکاران، دانشجویان، انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع) و به ویژه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص برگزاری روز جهانی کلیه ۲۰۱۸ به عمل آمد.

 

کنفرانس هفتگی

فارماکوکینتیک وانکومایسین در شرایط نارسایی کلیه

سخنران: دکتر شیرین سادات بدری

زمان و مکان: ۹۷/۲/۱۸ - مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)، کلاس درس شماره ۴

 

کنفرانس هفتگی

Kdigo guidline one Evaluation of Living Kidney Donor

سخنران: دکتر شهرام سجادیه

زمان: ۹۷/۲/۱۱

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس درس شماره ۴

اطلاعیه

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

Acute kidney injury in acute-on-chronic liver failure ‪(ACLF)‬

سخنران: دکتر حامد محمدیان

زمان و مکان: ۴ اردیبهشت ماه ۹۷، مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس درس شماره ۴

 

 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS