World Kidney Day

در این مراسم  اساتیدی از گروه‌های نفرولوژی بالغین و اطفال، تغذیه و دانشجویان پزشکی در پنج ایستگاه

 به مراجعه کنندگان در زمینه چگونگی حفظ سلامت کلیه آموزش چهره به چهره،‌ توزیع جزوات آموزشی و

 خدمات اندازه گیری قد و وزن، BMI، فشار خون،‌ قند خون و تغذیه ارائه می دادند.

 

ایستگاه‌ها شامل : دیابت، فشار خون، تغذیه، مشاوره و آموزش و در نهایت ثبت اطلاعات بود.