تازه های بیماریهای گلومرولی

سمینار ماهیانه انجمن نفرولوژی ایران با موضوع تازه های بیماریهای گلومرولی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار خواه شد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهد ه است.

World Kidney Day

 روز جهانی کلیه در روز جمعه ۲۱ اسفندماه توسط مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی 

 با همکاری انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان و

شورای شهر و کمیته شهروندی شهرداری اصفهان در باغ نور با هدف آگاهی آحاد مردم در خصوص کلیه

 و بیماریهای کلیوی در اطفال و بالغین برگزار شد.

کنفرانس علمی روز جهانی کلیه ۲۰۱۶

کنفرانس نفرولوژی

عنوان: کاربرد فلوسایتومتری در کلیه

سخنران: دکتر زرکش

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۵ اسفندماه   ساعت: ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس نفرولوژی

عنوان:  Management of Renal Cysts

سخنران: دکتر مهرداد محمدی

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۲۸ بهمن ماه  ساعت : ۷:۳۰  - ۸:۱۵

اطلاعیه

کنفرانس نفرولوژی

عنوان: بی اختیاری ادرار در خانمها

سخنران: دکتر فرشید علیزاده

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س)

زمان: سه شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

سمینار یک روزه دیالیز

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان: Management of Refractory Edema

سخنران: دکتر مژگان مرتضوی

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس نفرولوژی و داخلی

عنوان: دیالیز صفاقی حاد

سخنران: دکتر شیوا صیرفیان

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۹ دی ماه  ساعت: ۷:۳۰  - ۸:۱۵

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS