کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

تصویربرداری رادیولوژیک پارانشیم کلیه: ساختمان و عملکرد

دکتر محمد متین فر

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

گزارش کنفرانس TTS-2016

دکتر شهرزاد شهیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

پلی آنژئیت میکروسکوپیک

دکتر مژگان مرتضوی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۶ مهرماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

سمینار کاربرد تکنولوژی های مدرن در پیوند کلیه (از DNA تا بیماری کلیه)

سمینار ماهیانه انجمن با موضوع From DNA to Kidney Diseases: Application of High Output Technology in Kidney Transplantation در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار می گردد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهده است.

تازه های بیماریهای گلومرولی

سمینار ماهیانه انجمن نفرولوژی ایران با موضوع تازه های بیماریهای گلومرولی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار خواه شد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهد ه است.

World Kidney Day

 روز جهانی کلیه در روز جمعه ۲۱ اسفندماه توسط مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی 

 با همکاری انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان و

شورای شهر و کمیته شهروندی شهرداری اصفهان در باغ نور با هدف آگاهی آحاد مردم در خصوص کلیه

 و بیماریهای کلیوی در اطفال و بالغین برگزار شد.

کنفرانس علمی روز جهانی کلیه ۲۰۱۶

کنفرانس نفرولوژی

عنوان: کاربرد فلوسایتومتری در کلیه

سخنران: دکتر زرکش

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۵ اسفندماه   ساعت: ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس نفرولوژی

عنوان:  Management of Renal Cysts

سخنران: دکتر مهرداد محمدی

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۲۸ بهمن ماه  ساعت : ۷:۳۰  - ۸:۱۵

اطلاعیه

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS