کنفرانس یک روزه علمی

کنفرانس بیماری کلیه و چاقی با امتیاز بازآموزی به مناسبت روز جهانی کلیه

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

درگیری کلیه در مالتیپل میلوم

دکتر هنگامه جمشیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

درمان دیابت بعد از پیوند کلیه

دکتر سحر وحدت

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

الگوی استفاده از گیاهان دارویی (عوارض و تداخلات دارویی ناشی از گیاه، درمان در شرایط نارسایی کلیه)

دکتر شیرین سادات بدری

مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس شماره ۴

 سه شنبه ۴ مهرماه ساهت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس پیوند کلیه و داروهای مهار کننده ی mTOR

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

تصویربرداری رادیولوژیک پارانشیم کلیه: ساختمان و عملکرد

دکتر محمد متین فر

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

گزارش کنفرانس TTS-2016

دکتر شهرزاد شهیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

پلی آنژئیت میکروسکوپیک

دکتر مژگان مرتضوی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۶ مهرماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

سمینار کاربرد تکنولوژی های مدرن در پیوند کلیه (از DNA تا بیماری کلیه)

سمینار ماهیانه انجمن با موضوع From DNA to Kidney Diseases: Application of High Output Technology in Kidney Transplantation در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار می گردد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهده است.

تازه های بیماریهای گلومرولی

سمینار ماهیانه انجمن نفرولوژی ایران با موضوع تازه های بیماریهای گلومرولی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار خواه شد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهد ه است.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS