کارگاه آموزشی

سمینار تخصصی

عنوان:

آموزش تخصصی استفاده از پایگاه اطلاعاتی Cilinical key

زمان:

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه

مکان:

آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان:

Cinacalcet in 2nd hyperparathyroidism

اصول دیالیز صفاقی (ویژه پرستاران)

زمان:

سه شنبه ۲۷ آبان ماه

مکان:

تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

سخنران:

آقای دکتر فرحناک اسدی

نفرولوژیست کودکان و استاد ممتاز از دانشگاه راش شیکاگو

زمان:

سه شنبه ۲۰ آبان ماه

مکان:

تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

دبیر برنامه:

دکتر شیوا صیرفیان

کنفرانس یک روزه

عنوان: رویکرد بالینی با علایم و نشانه های بیماری کلیوی

زمان: پنج شنبه ۲۲ آبان ماه

مکان: تالار زیتون

دبیر برنامه: دکتر شهرام طاهری

کنفرانس یک روزه

عنوان: مدیریت پر فشاری خون

زمان: پنج شنبه ۲۴ مهر ماه

مکان: تالار زیتون

دبیر برنامه: دکتر شهرام طاهری 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS