سمینار یک روزه دیالیز

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان: Management of Refractory Edema

سخنران: دکتر مژگان مرتضوی

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۲۳ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵

کنفرانس نفرولوژی و داخلی

عنوان: دیالیز صفاقی حاد

سخنران: دکتر شیوا صیرفیان

مکان: تالار محسن مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۹ دی ماه  ساعت: ۷:۳۰  - ۸:۱۵

کارگاه آموزشی

کارگاه های ۲۰۱۵ مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اعضاء محترم هیات علمی و محققین علاقمند در کارگاه ها و دوره های علمی - آموزشی، تقویم کارگاه فوق

     به انضمام مدارک تکمیلی و فرم تقاضانامه در سایتهای زیر قابل دستیابی می باشد.

 

http://www.icgeb.org/meetings-2015.html

 

http://www.icgeb.org/ccuser-application.htmi

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان: دیالیز مداوم

سخنران: دکتر نوشین هاشمی

مکان: کلاس شماره ۴ مرکز آموزشی پزشکی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه: ۲۵ آذر ماه ساعت : ۷:۳۰  -  ۸:۳۰

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان: هیپوکالمی

سخنران: دکتر عبدالامیر عطاپور

مکان: کلاس درس شماره ۴ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۱۸ آذر ماه  ساعت: ۷:۳۰ -  ۸:۳۰

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان: سلولهای بنیادی در نفرولوژی

سخنران: دکتر شهرام طاهری

مکان: کلاس درس شماره ۴ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۱۱ آذر ماه  ساعت: ۷:۳۰ -۸:۳۰

کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

عنوان:اسکن هسته ای و کلیه

سخنران: دکتر مصلحی

مکان: کلاس درس شماره ۴ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

زمان: سه شنبه ۴ آذر ماه در ساعت ۷:۳۰ الی ۸:۳۰

کارگاه آموزشی

سمینار تخصصی

عنوان:

آموزش تخصصی استفاده از پایگاه اطلاعاتی Cilinical key

زمان:

چهارشنبه ۲۸ آبان ماه

مکان:

آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS