previous pauseresume next

سمینار کاربرد تکنولوژی های مدرن در پیوند کلیه (از DNA تا بیماری کلیه)

سمینار ماهیانه انجمن با موضوع From DNA to Kidney Diseases: Application of High Output Technology in Kidney Transplantation در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار می گردد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهده است.

تازه های بیماریهای گلومرولی

سمینار ماهیانه انجمن نفرولوژی ایران با موضوع تازه های بیماریهای گلومرولی، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در دفتر انجمن برگزار خواه شد. برنامه علمی در ادامه قابل مشاهد ه است.

World Kidney Day

 روز جهانی کلیه در روز جمعه ۲۱ اسفندماه توسط مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی  با همکاری انجمن خیریه حضرت ابوالفضل (ع)، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان وشورای شهر و کمیته شهروندی شهرداری اصفهان در باغ نور با هدف آگاهی آحاد مردم در خصوص کلیه و بیماریهای کلیوی در اطفال و بالغین برگزار شد.

کنفرانس علمی روز جهانی کلیه ۲۰۱۶

پیام بهداشتی

پیام بهداشتی

پیام بهداشتی

پیام بهداشتی

پیام بهداشتی

پیام بهداشتی

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی RSS