کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

درگیری کلیه در مالتیپل میلوم

دکتر هنگامه جمشیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵