کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

درمان دیابت بعد از پیوند کلیه

دکتر سحر وحدت

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۱ آبان ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵