کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

الگوی استفاده از گیاهان دارویی (عوارض و تداخلات دارویی ناشی از گیاه، درمان در شرایط نارسایی کلیه)

دکتر شیرین سادات بدری

مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) - کلاس شماره ۴

 سه شنبه ۴ مهرماه ساهت ۷:۳۰ - ۸:۱۵