کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

تصویربرداری رادیولوژیک پارانشیم کلیه: ساختمان و عملکرد

دکتر محمد متین فر

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس درس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۲۷ مهر ماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵