کنفرانس علمی روز جهانی کلیه ۲۰۱۶

کنفرانس علمی روز جهانی کلیه با عنوان بیماری کلیه در اطفال در ۲۰ اسفندماه در تالار لقمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.