منشور مرکز

 منشور مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی اصفهان

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی اصفهان که از این پس در این منشور، مرکز نامیده می‌شود، بر اساس "انسان سالم محور توسعه پایدار" و با دیدگاه "همه چیز برای زندگی سالم" بر این باور است تا با  بهره گیری از تجارب و توانمندیهای محققین استان و همچنین استفاده و همکاری با پژوهشگران داخل و خارج از کشور دستیابی به نوآوری ها و ابتکارات در زمینه پیشگیری و درمان بیماری های کلیوی را میسر سازد و با تکیه بر اهداف اصلی خود که استوار بر ارتقای سطح سلامت جامعه است فعالیت های خود را در زمینه پژوهش با تکیه بر اصول و ارزش های اسلامی، توجه ویژه به پژوهشگران و محوریت سلامت برای جامعه که در گرو تحقیق است انجام دهد  و دارای منشور اخلاقی زیر است.

۱. این مرکز ضمن استقلال خود به سیاست‌ها، قوانين و برنامه‌هاي دانشگاه تنظیم می‌شود، متعهد است.

۲. رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی و التزام به حقوق بیماران در توسعه علمی و فن‌آوری اولین اولویت اخلاقی این مرکز است.

۳. مرکز بر این باور است که منافع خود را در گرو تحقیق و فن‌آوری بداند

۴مرکز از حمایت و همکاری تمام محققین مرتبط با بیماری های کلیوی که معتقد به این منشور باشند، استقبال و جذب همكاري آنها را از اولويت‌هاي خود مي‌داند.

۵.  مرکز معتقد است که روابط در چهار چوب ضوابط مفهوم دارد و هرگونه ارتباطی که با قانون، اصول اسلامی و انسانی مغایرت داشته باشد، در شأن مرکز نمی‌باشد.

۶. مرکز متعهد است که بر اساس ضوابط و مقررات مصوب خود، به تلاش‌ها و خدمات اعضای همکار ارج و احترام بگذارد.

۷. مرکز بر این باور است که امکانات مالی و علمی خود را در اختیار آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی قرار دهد که فعالیت آن‌ها در راستای رسالت مرکز باشد.

۸. مرکز بر این باور است که در چهارچوب اخلاق اسلامی و قوانین حاکم بر روابط صحیح انسانی روابط علمی با مؤسسات علمی داخل و خارج کشور را فراهم آورد.

۹. مرکز متعهد است نیازهای پژوهشی آموزشی مرتبط با بیماری های کلیوی درجامعه را در رأس امور خود قرار دهد و از طریق ارائه راهکارهای علمی برای حل آن به توسعه اجتماعی کمک نماید.

۱۰. مرکز رعایت کرامت انسانی تمام محققین و پرسنل مرکز را در چهارچوب مقررات دانشگاه از اولویت‌های خود  می‌داند.

۱۱. مرکز بر این باور است که انجام فعالیت‌ها به صورت گروهی را در چهارچوب اخلاق اسلامی و قوانین حاکم بر روابط صحیح انسانی در همه امور اعمّ از آموزشی، پژوهشی و اجرایی در اولویت قرار داده، خود را موظف بداند که از این نوع فعالیت‌ها حمایت نماید.

۱۲. مرکز بر این باور است که محقق باید مظهر علم، تلاش و اخلاق باشد

۱۳. افرادی که در تأسیس و هدایت این مرکز فعالیت داشته و دارند بر این باورند که رسالت مرکز یک رسالت دست یافتنی مبتنی بر تلاش صادقانه است و در این راستا تمام همت خود را معطوف به آن خواهندنمود.

۱۴. اعضای مرکز متعهد هستند که در مشارکت مالی-علمی-اجرایی خود در مرکز اصول انسانی را رعایت و به مقررات اداری-مالی-آموزشی و پژوهشی دانشگاه وفادار باشند.

۱۵. اعضای مرکز بر این باورند که منافع مجموعه مرکز به منافع فردی آنها، اولویت دارد.

۱۶. اعضای مرکز اخلاقاً متعهد هستند که در هر شرایطی حافظ منافع مادی و معنوی مرکز باشند.