معرفی مرکز

بیماریهای کلیوی در جهان و همچنین در کشور ما از شیوع بالایی برخوردار است به طوریکه گرفتاری این عضو ، علاوه بر به خطر انداختن سلامت فرد، هزینه هنگفتی را بر سیستم بهداشتی درمانی تحمیل میکند . بنابر این شناخت این بیماریها و راههای پیشگیری و درمان آنها در بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های مربوطه، نقش مهمی دارد . با عنایت به این موضوع، در سال ۱۳۸۷ تشکیل مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی اصفهان مورد تصویب قرار و پس از هماهنگی های لازم و تهیه مواد اولیه از نیمه دوم سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نموده .

این مرکز تحقیقات با توجه به موقعیت ممتاز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به منظور کاهش معضلات درمانی و پیشگیری از بیماریهای کلیوی از طریق ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی در این زمینه تاسیس گردیده .