اطلاعیه

سمینار بازآموزی "کلیه ها و سلامت بانوان"

مجری برنامه: مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی

زمان: ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (تالار ابن سینا)